Αετός Τοπικοί Σύμβουλοι

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ
ΖΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ
ΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ
ΔΑΡΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΡΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ
ΤΣΑΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΣΑΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ
ΜΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΜΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ