Αμύνταιο Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΤΣΟΥΤΣΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΟΥΤΣΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ ΑΜΠΑΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ ΑΜΠΑΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΤΖΗΓΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΖΗΓΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΤΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΣΚΟΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΣΙΑΝΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΣΙΑΝΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΣΕΡΜΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΣΕΡΜΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΡΑΔΗ ΝΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΡΑΔΗ ΝΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΙΑΤΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ