Ασπρόγεια Τοπικοί Σύμβουλοι

ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ
ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ