Βαλτόνερα Τοπικοί Σύμβουλοι

ΤΣΟΥΜΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΣΟΥΜΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΟΝΕΡΩΝ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΟΝΕΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΟΝΕΡΩΝ