Βαρικό Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
ΠΕΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ