Βαρικό Τοπικοί Σύμβουλοι

ΛΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
ΓΚΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΚΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

IΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
ΤΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ