Βεγόρα Τοπικοί Σύμβουλοι

ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΓΟΡΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΓΟΡΩΝ
ΤΣΙΤΙΡΕΚΗ ΑΛΙΚΗ

ΤΣΙΤΙΡΕΚΗ ΑΛΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΓΟΡΩΝ
ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΓΟΡΩΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΓΟΡΩΝ