Κλειδί Τοπικοί Σύμβουλοι

ΓΙΩΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΓΙΩΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
ΝΑΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΝΑΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ