Λιμνοχώρι Τοπικοί Σύμβουλοι

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ