Νυμφαίο Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΥΜΦΑΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΥΜΦΑΙΟΥ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΥΜΦΑΙΟΥ