Νυμφαίο Τοπικοί Σύμβουλοι

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΥΜΦΑΙΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΥΜΦΑΙΟΥ