Πέτρες Τοπικοί Σύμβουλοι

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΝ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΝ
ΤΡΑΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΡΑΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΝ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΝ
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΝ