Φανός Τοπικοί Σύμβουλοι

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΟΥ