Φαράγγι Τοπικοί Σύμβουλοι

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ