Φιλώτας Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΤΣΙΒΕΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΒΕΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΠΙΧΤΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΙΧΤΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑ