Άγιος Παντελεήμονας Τοπικοί Σύμβουλοι

ΤΟΠΙΚH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΛΙΠΙΤΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΛΙΠΙΤΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΚΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΚΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΒΥΡΩΖΗ ΣΜΙΞΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΒΥΡΩΖΗ ΣΜΙΞΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΜΠΛΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΠΛΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ