Αγραπιδιές Τοπικοί Σύμβουλοι

ΤΟΠΙΚH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΚΟΡΟΜΗΛΗ ΑΓΛΑΪΑ

ΚΟΡΟΜΗΛΗ ΑΓΛΑΪΑ

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΑΠΙΔΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΑΠΙΔΕΩΝ