Ανάργυροι Τοπικοί Σύμβουλοι

ΤΟΠΙΚH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΛΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ
ΤΟΥΡΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥΡΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ
ΜΠΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΠΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ