Αντιγονεία (Αντίγονο) Τοπικοί Σύμβουλοι

ΤΟΠΙΚH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ
ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ