ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Λεχόβου
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο Δημολιός Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Λεχόβου με τον Γιάννη Λιάση και την παράταξη Μαζί για τον Τόπο μας