ΓΕΩΡΓΟΥ ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Σκλήθρου
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

H Γεώργου Τσιότσιου Παρασκευή είναι υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Σκλήθρου με τον Γιάννη Λιάση και την παράταξη Μαζί για τον Τόπο μας