ΛΙΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Πεδινού
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Ο Λιάλιος Γεώργιος είναι υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Πεδινού με τον Γιάννη Λιάση και την παράταξη Μαζί για τον Τόπο μας