ΛΥΠΙΤΚΑ ΝΕΒΟΛΙΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Υποψηφια Δημοτική Συμβουλος Αετού
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Η Λιπίτκα Νεβολιάνη Ευτυχία είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αετού με τον Γιάννη Λιάση και την παράταξη Μαζί για τον Τόπο μας