ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Λεβαίας
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Ο Μπερπερίδης Ιωάννης είναι υποψήφιος Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Λεβαίας με τον Γιάννη Λιάση και την παράταξη Μαζί για τον Τόπο μας