ΡΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Υποψηφιος Συμβουλος Δημοτικης Κοινοτητας Κέλλης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο Ρώμας Ευάγγελος του Βασιλείου είναι υποψήφιος Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Κέλλης με τον Γιάννη Λιάση και την παράταξη Μαζί για τον Τόπο μας