Οι τραγικές στιγμές που βιώνει η χώρα μας  με τις πυρκαγιές αναδεικνύουν τη σημασία και την αναγκαιότητα  μέτρων πολιτικής προστασίας  που θα προστατεύσουν την κοινωνία μας από τέτοιου είδους καταστάσεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτού του είδους τα φαινόμενα θα εντείνονται τα επόμενα χρόνια, συνθήκη που απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και ειδικά σχεδιασμού.

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι κεντρικός είναι ο ρόλος της κυβέρνησης της περιφέρειας αλλά ειδικά και των τοπικών αρχών.  Ωστόσο θεωρούμε σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα αυτή το ρόλο του Δήμου και των υπηρεσιών του  στην υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε τοπικό επίπεδο  και ειδικά στο στάδιο της πρόληψης. Είναι αυτό που πρέπει ως Δημοτική αρχή να προωθήσουμε όχι απλά ως αντίληψη αλλά κυριότερα ως πράξη. Αυτό σημαίνει προληπτικές δράσεις για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση κινδύνων που  απειλούν ή μπορεί να απειλήσουν την περιοχή μας.

Πιο συγκεκριμένα:

Ενημέρωση και Εκπαίδευση:  Τα γεγονότα αυτού του καλοκαιριού και των προηγούμενων ετών ανέδειξαν τη σημασία της κινητοποίησης των κατοίκων και της ενημέρωσης του πληθυσμού. Απαιτείται σχέδιο και συστηματική παρέμβαση

Ετοιμότητα Υποδομών/Υπηρεσιών: Προώθηση της συνεργασίας τοπικών αρχών, εθελοντικών οργανώσεων και πολιτών για αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων κινδύνου.Συντήρηση και αναβάθμιση του σχετικού εξοπλισμού προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα απαντήσουμε αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων: Ειδικό σχέδιο υποστήριξης ευάλωτων ομάδων (κάποια θύματα ήταν ηλικιωμένοι, ζούσαν μονοι κλπ ) που απαιτεί συντονισμένη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών

Στο ερώτημα το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος εμείς απαντούμε πολλά, με κυριότερο ζητούμενο να ενισχύσει τον αποτρεπτικό επιτελικό του ρόλο . Γιατί οι Δήμοι γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή και μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε καταστάσεις κρίσης, προστατεύοντας έτσι τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών.

Add Comment