Η εργασία ως μέρος της ανεργίας τυπικά αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς κατά βάση μελετάται από την οικονομική επιστήμη. Ωστόσο, στην Παράταξη “Μαζί για τον Τόπο μας” με τον Γιάννη Λιάση, πιστεύουμε ότι για τον Δήμο Αμυνταίου η εργασία είναι ένα κεφάλαιο που χρήζει μελέτη και αποκλειστική στρατηγική και τεκμηριώνουμε παρακάτω.

Το Αμύνταιο, όπως και άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές οικονομικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο αντίκτυπο άφησε η σταδιακή μείωση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την μετάβαση σε άλλες μορφές ενέργειας.

Η κατάσταση με την απασχόληση είναι ήδη βεβαρυμμένη και χρειάζεται ένα πρακτικό σχέδιο. Τα ζητήματα είναι τρία και κάθε ένα χρήζει διαφορετικής και μεθοδικής  αντιμετώπισης. Τα βασικά ζητήματα:

 • Εργασιακή Μετάβαση : Η ενεργειακή μετάβαση αφήνει πίσω της χιλιάδες ανέργους. Η επανένταξη τους στην εργασία χρειάζεται σχεδιασμό ώστε να εντοπιστούν δυνατότητες, αδυναμίες και εμπόδια.
 • Διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων: Στόχος η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υφισταμένων επιχειρήσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών και προσωπικού. Περιλαμβάνει ενέργειες για οικονομική ανάπτυξη, επένδυση στην επιχειρηματική εκπαίδευση  και συμβουλευτική για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: Νέες επενδύσεις. Λειτουργία προγραμμάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης και στήριξης επιχειρηματικότητας. Αναζήτηση νέων εξωτερικών επενδύσεων με δημιουργία επενδυτικού προφίλ σε συνεργασία με Επιμελητήρια, Ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρηματικά δίκτυα.

Η βασική μας πρόκληση είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν να παραμείνουν βιώσιμες και προοδευτικά να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Το επόμενο στάδιο γνωρίζοντας την κρίση που πλησιάζει για την περιοχή μας είναι να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα τους. Δηλαδή στην ικανότητα να αντιμετωπίζουν, να προσαρμόζονται και να ανακάμπτουν από αναπάντεχες καταστάσεις ή προκλήσεις.  

Πακέτο δράσεων:

 • Επιχειρηματική εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Παροχή μεντόρων (Mentoring)
 • Δικτύωση & εξωστρέφεια

Αυτή η μεταβλητή αφορά κυρίως νέες επενδύσεις εγχώριες και από εξωτερικούς επενδυτές. Οι εγχώριες αφορούν κυρίως επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο από πολύ μικρές μέχρι μεσαίας μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις. Οι εξωτερικές επενδύσεις αναφέρονται σε εταιρείες που έχουν δυνατότητα να  λειτουργήσουν ολικά ή μερικώς (υποκαταστήματα) στην περιοχή ή τον εντοπισμό και προώθηση της περιοχής ως επενδυτικό προορισμό.

Πακέτο δράσεων:

 • Δημιουργία ομάδας εργασίας (με την συμμετοχή εκπροσώπων Επιμελητηρίου, Ερευνητικού ιδρύματος, εμπειρογνωμόνων και του Δήμου).
 • Ανάπτυξη και λειτουργία προγράμματος επιχειρηματικής ανάπτυξης και στήριξης επιχειρηματικότητας.
 • Δημιουργία επενδυτικού προφίλ. Χαρτογράφηση, αποτύπωση επενδυτικού προφίλ.
 • Εντοπισμός κλάδων και δημιουργία φακέλου για επικοινωνία προς δυνητικούς επενδυτές.

Όπως αναφέρεται παραπάνω η μείωση ήταν σταδιακή, καθώς όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο θα κλείσουν όλες οι μονάδες στην Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται στην επόμενη 5ετία να έχουμε ένα κύμα χιλιάδων επιπλέον ανέργων στην δυτική Μακεδονία. Οι άνεργοι είναι κυρίως εργάτες χωρίς κάποια εξειδίκευση σε εργασία που έχει ζήτηση. Με απλά λόγια η μακροχρόνια εμπειρία σε μονάδες λιγνίτη εφόσον δεν θα υπάρχουν πλεόν μονάδες δίνει μικρό πλεονέκτημα για μεταπήδηση σε άλλη εργασία.

Η πρόκληση της ενεργειακής και δίκαιης μετάβασης λοιπόν είναι για εμάς η πρόκληση της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ. Ήδη σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει ενέργειες από το Επιμελητήριο Φλώρινας και το παράρτημα του Digital Communication Network Global, στην Ελλάδα με εκπρόσωπο την Κωνσταντίνα Τογκαρίδου όπου έχει καταγραφεί η παρούσα κατάσταση και συμμέτοχή της Δυτικής Μακεδονίας στην ατζέντα σχεδιασμού της δίκαιας μετάβασης.  

Πακέτο δράσεων:

 • Δημιουργία ομάδας εργασίας με ειδικούς
 • Χαρτογράφηση (ανθρωπίνου δυναμικού, παρούσας κατάστασης)
 • Εκπόνηση μελέτης και έκθεσης (επιπτώσεων και ευκαιριών)
 • Δημοσιοποίηση δεδομένων και διαβούλευση
 • Αξιολόγηση συνόλου προτάσεων από ειδικούς
 • Σχεδιασμός πλάνου ενεργειών
 • Ενεργοποίηση πλάνου και συνεχής αξιολόγηση αποτελεσμάτων