ΟΙ 10 ΑΞΟΝΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι θέσεις μας για την Εργασία

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι θέσεις μας για τις Υποδομές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

Οι θέσεις μας για τον Ψηφιακό δήμο

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι θέσεις μας για την Καθαριότητα, το Πράσινο και το Περιβάλλον

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Οι θέσεις μας για την Κοινωνία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι θέσεις μας για τον Τουρισμό

ΦΙΛΟΖΩΙΑ

Οι θέσεις μας για τη Φιλοζωία

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι θέσεις μας για τον Πρωτογενή Τομέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι θέσεις μας για την Οικονομία, την Ανάπτυξη και την Εργασία

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οι θέσεις μας για την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό