Βελτίωση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων, της αποχέτευσης και της κατασκευής δημόσιων χώρων.

Οι υποδομές πρέπει να αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα ενός δήμου. Ως  Παράταξη “Μαζί για τον Τόπο μας” με τον Γιάννη Λιάση, πιστεύουμε ότι στον Δήμο Αμυνταίου, η βελτίωση των υποδομών είναι ένα συνεχές έργο που θα πρέπει να στοχεύει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

  • Οδικό Δίκτυο: Η συντήρηση και επέκταση του οδικού δικτύου είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική μετακίνηση των πολιτών και των εμπορευμάτων.
  • Υδροδότηση και Αποχέτευση: Η βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
  • Πράσινες Υποδομές: Η δημιουργία και συντήρηση πάρκων, παιδικών χαρών και πρασίνων χώρων ενισχύει την ποιότητα ζωής και προσφέρει χώρους αναψυχής.
  • Εκπαιδευτικές Υποδομές: Η σύγχρονη και ασφαλής υποδομή στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι θεμελιώδης για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.
  • Υγειονομικές Υποδομές: Η βελτίωση των υγειονομικών υποδομών, όπως τα κέντρα υγείας, εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Η συνεχής βελτίωση των υποδομών στον Δήμο Αμυνταίου αποτελεί μια δέσμευση προς τους πολίτες για μια καλύτερη, ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη κοινότητα.