Η κοινωνική προστασία δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα.

H κοινωνική συνοχή αποτελέι την βάση για την αναπτυξη και ευημερία κάθε κοινωνίας. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε υγεία, ασφάλεια, παιδεία. Στο πρόγραμμα μας  δίνεται βαρύτητα στην ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για τους πιο ευάλωτους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ανέργων.

Ο Δήμος Αμυνταίου είναι μια κοινωνία με πλούσια πολιτιστική και ιστορική παράδοση, η συμβολή του Δήμου για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής πρέπει να ενισχυθεί με δράσεις όπως:

  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών
  • Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων
  • Ανάπτυξη νέων πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με την συμμετοχή όλων των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο
  • Προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών
  • Δημιουργία ειδικού οικισμού ευεξίας για ΑΜΕΑ
  • Ολιστικός χωρικός σχεδιασμός για αναπτυξη και διασύνδεση υπηρεσιών υγειας
  • Δημιουργούμε, διασυνδέουμε τις δομές/υπηρεσίες υγείας του Αμυνταίου με στόχο την ανάδειξη της περιοχής ως κατεξοχή προορισμού παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών (Λιμνοχώρι, ΚΕΦΥΑΠ, Ιαματικά Λουτρά)