Η επένδυση στην εκπαίδευση, σε δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού αποτελούν την πλεον σημαντική προτεραιότητα προκειμένου να αναδείξουμε την περιοχή και να προσφέρουμε ουσιαστικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Το πρόγραμμα μας στοχεύει

 • Ανάδειξη και προβολή των αθλημάτων που έκαναν γνωστό το Αμύνταιο στο πανελλήνιο.
 • Επενδύσεις στις εκπαιδευτικές δομές-εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Συμπλήρωση υποδομών στις δομές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης
 • Υποστήριξη και συμμετοχή στις δομές κατάρτισης, επανακατάρτισης και διά βίου μάθησης με στόχο τη συστηματική βελτίωση σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της προσφερόμενης κατάρτισης και της αγοράς εργασίας
 • Υποστήριξη και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στα προγράμματα επανακατάρτισης εργαζομένων, στα πλαίσια της Μεταλιγνιτικής εποχής
 • Δημιουργία περιβάλλοντος για την εφαρμογή μαθητείας και κατάρτισης στον Δήμο, σύμφωνα
 • Εφαρμογή προγραμμάτων που αναδεικνύουν τον Πολιτισμό ως οδηγό τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
 • Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών για την υποστήριξη και εκσυγχρονισμό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και τις επενδύσεις σε υποδομές για διαδρομές ιδιαίτερου πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος
 • Δημιουργία, οργάνωση και προβολή πολιτιστικών διαδρομών
 • Δημιουργία Κέντρου Παράδοσης καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Δημιουργία Μουσείου
 • Ενίσχυση υποδομών και υποστήριξη δράσεων Τοπικών Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων