ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο Δήμος Αμυνταίου είναι μια περιοχή με πλούσια γεωργική παράδοση. Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν σημαντικούς τομείς για την οικονομία της περιοχής.  Όπως πολλές άλλες αγροτικές περιοχές, το Αμύνταιο αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η γεωργική παραγωγή υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη για βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας και η ανταγωνιστικότητα στην αγορά.

Θα προχωρήσουμε σε ουσιαστική στήριξη του πρωτογενή τομέα ο οποίος θα πρέπει να συνδεθεί και με το δευτερογενή  μέσα από  τη χάραξη πλάνου διατήρησης και ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής. Η πιλοτική εφαρμογή έχει μικρό κόστος καθώς πλέον οι τεχνολογίες είναι διαδεδομένες και σε πλήρη παραγωγή που σημαίνει χαμηλό εξοπλιστικό κόστος. Για την εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα με περισσότερες δυνατότητες, υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία από την Ευρωπαϊκή ένωση τα οποία που θα μας επιτρέψουν να σχεδιάσουμε και να χρηματοδοτήσουμε μια «έξυπνη ύπαιθρο».  Μια ύπαιθρο που θα συνδυάζει την τεχνολογία με τη φύση, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Πιστεύουμε στα πρακτικά οφέλη απο την προώθηση των τοπικών προϊόντων σε ευρύτερες αγορές και στην εκμετάλλευση της αγροτουριστικής δυναμικής της περιοχής.

ΣΧΕΔΙΟ

σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε «ανθεκτική γεωργία» και «ενημερωμένους αγρότες».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 100%
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 100%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 100%
ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 100%

 Οι δράσεις που προτείνουμε είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη είναι οι ακόλουθες:

  • Αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων
  • Σχεδιασμός και κατασκευή αρδευτικών δικτύων και ταμιευτήρων
  • Προώθηση της οργάνωσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε συνεταιρισμούς
  • Ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων
  • Προώθηση της εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων
  • Αναβάθμιση αγροτικών οδικών δικτύων
  • Εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Λιμνοχωρίου
  • Δημιουργία αίθουσας e-δημοπρασιών για χρήση της από τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών
  • Αναβίωση και ενίσχυση ποιοτικών προϊόντων τοπικής προέλευσης (ΠΟΠ). Προώθηση της πιστοποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα.
  • Ενίσχυση με στοχευμένες δράσεις για τον αλιευτικό τομέα, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία.

Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε «ανθεκτική γεωργία» και «ενημερωμένους αγρότες».  πρόταση μας αφορά ένα νέο μοντέλο που φέρνει τους αγρότες μέσα στο Δήμο . Η «ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» που εστιάζει στην υποστήριξη των αγροτών με εργαλεία και πληροφόρηση, αξιοποίηση της τεχνολογίας και σύνδεση με την επιστημονική έρευνα.