Αετός Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΛΙΠΙΤΚΑ ΝΕΒΟΛΙΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΛΙΠΙΤΚΑ ΝΕΒΟΛΙΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΥ
ΚΟΙΜΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΟΙΜΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΥ
ΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΥ
ΔΟΝΕ ΕΙΡΗΝΗ

ΔΟΝΕ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

OIKIAKA
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΥ
ΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΥ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΥ
ΠΑΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΑΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΑΣΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΥ