Αμύταιο Τοπικοί Σύμβουλοι

ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΛΕΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΕΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΥΠΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

ΚΥΠΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΓΚΟΛΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΚΟΛΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΤΣΙΠΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΠΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ