Αμύταιο Τοπικοί Σύμβουλοι

ΝΤΟΝΤΑ ΔΟΥΡΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΝΤΟΝΤΑ ΔΟΥΡΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ

ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ