Κέλλη Τοπικοί Σύμβουλοι

ΡΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΡΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΛΗΣ
ΚΛΗΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΛΗΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΛΗΣ
ΓΙΑΠΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΓΙΑΠΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΛΗΣ
ΤΡΆΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΤΡΆΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΛΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΛΗΣ
ΡΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΡΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΝΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΛΗΣ
ΜΠΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΛΗΣ