Λεβαία Τοπικοί Σύμβουλοι

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΑΙΑΣ
ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΑΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΑΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΑΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΛΕΒΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΑΙΑΣ
ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΑΙΑΣ