Σκλήθρο Τοπικοί Σύμβουλοι

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ
ΚΟΛΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΟΛΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ
ΓΩΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΩΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥ ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ
ΤΣΑΦΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΦΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ
ΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ
ΤΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ